Sandoz ogłasza zawarcie globalnej umowy na komercjalizację proponowanego biologicznego biorównoważnego natalizumabu, tj. głównego leku na stwardnienie rozsiane