Sandoz ogłasza nową, globalną inicjatywę Act4Biosimilars, mając na celu poprawę dostępu pacjentów do leków biologicznych biorównoważnych i podniesienie o co najmniej 30% poziomu stosowania tych leków w ponad 30 krajach do 2030 r.