Pionierskie rozwiązania zapewniające dostęp do leczenia pacjentom z chorobami przewlekłymi w dobie pandemii COVID-19