Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii, przekazywaniem informacji medycznych i reklamacjami dotyczącymi jakości produktów